Kurser och Clinics

Jag håller lektioner här hemma eller hos dig.

Priser:
400 kr/tim på Lassols Gård
500 kr + reseersättning 50 kr/mil hemma hos dig.

Jag vill lära dig att se vad din häst behöver. Kunna lösa problem för att ta fram det bästa för hästen. Genom att använda sätt som förbättrar tillit, avslappning, ansvarstagande, harmoni, rörlighet, syfte och power. Beroende på hur långt du vill komma med din häst. // Agneta


On line 27 januari 2024

”Använd On line för att hjälpa din häst att bli ”lugn”. 

Syfte med On line träning: Få hästen att följa en känsla, lära sig positiva mönster, utveckla er kontakt/kommunikation mentalt utan störningsmoment såsom sadel eller under ryttare. En förberedelse inför Liberty.

Tid: 9.00-17.00
Kostnad: 1300 kr, deltagare med häst.
Fotfolk: 700 kr
Anmälan till Agneta på tel. 073 586 68 77 27

Liberty 9 mars 2024

”Använd Liberty för att hjälpa din häst bli smart!”

Syfte med Liberty: be hästen följa ett förslag/fråga. 
Befäst en bra relation till din häst utan rep, sadel eller ryttare.

Tid: kl 9.00-17.00 
Kostnad: 1300 kr, deltagare med häst.
Fotfolk: 700 kr.
Anmälan till Agneta på tel. 073 586 68 77 27

Trygg häst 25 maj 2024

”Hjälp din häst att klara av sin rädsla” 

Alla hästar är unika och reagerar olika på saker som skrämmer dem.
Lär dig vad din häst behöver för att bli mer trygg med dig.

Teori kl. 10.00-12.00
Praktiska övningar 13.00-16.00
Pris 850 kr
Fotfolk 650 kr
Anmälan till Agneta på tel. 073 586 68 77 27

On line 7 september 2024

”Använd On line för att hjälpa din häst att bli ”lugn”. 

Syfte med On line träning: Få hästen att följa en känsla, lära sig positiva mönster, utveckla er kontakt/kommunikation mentalt utan störningsmoment såsom sadel eller under ryttare. En förberedelse inför Liberty.

Tid: 9.00-17.00
Kostnad: 1300 kr, deltagare med häst.
Fotfolk: 700 kr
Anmälan till Agneta på tel. 073 586 68 77 27

Liberty 26 oktober 2024

”Använd Liberty för att hjälpa din häst bli smart!”

Syfte med Liberty: be hästen följa ett förslag/fråga. 
Befäst en bra relation till din häst utan rep, sadel eller ryttare.

Tid: kl 9.00-17.00 
Kostnad: 1300 kr, deltagare med häst.
Fotfolk: 700 kr.
Anmälan till Agneta på tel. 073 586 68 77 27